Witamy na stronie naszego teamu
Wpłaty-Nowe Marzy 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 09 Luty 2019 11:29

Witam wszystkich.
Informuję, iż w 2019 roku opiekę nad startowiskiem w Nowych Marzach przejmuje Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Paralotniowe.
Jest to kontynuacja działalności statutowej, stowarzyszenia " Aktywni" z Nowego.
Poniżej podaję dane z numerem konta na który prosimy o wpłaty za użytkowanie startowiska. Kwota rocznej opłaty pozostaje bez zmian 35 zł

Dane adresowe stowarzyszenia

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Paralotniowe
ul. Żurawia 4
86-200 Chełmno

Numer konta.

11 1240 4009 1111 0010 3309 0776

W tytule opłaty prosimy wpisać imię, nazwisko oraz dopisek Nowe Marzy 2019

Chcę tu zaznaczyć, iż ze wszystkich naszych startowisk w pradolinie Wisły, to jedno jest objęte opłatą z uwagi na dzierżawę od właściciela pola.
Wszystkich pilotów korzystających z tego startowiska prosimy o wpłaty.Gdyż nie opłacenie dzierżawy zaskutkuje zerwaniem umowy i zaoraniem startowiska. Co już w przeszłości miało miejsce.
Szkoda by było utracić tak fajne startowisko.

Prezes Stowarzyszenia
Tajl Ryszard

 

Lista osób, które dokonały wpłaty za startowisko Nowe Marzy:

1. Kol Radosław
2. Tomasz Szych
3. Adam Partycki
4. Piotrowski Robert
5. Krzysztof Łomonkiewicz                                 
6. Dariusz Kiszko
7. Tomasz Bojanowski
8. Katarzyna Huzarska
9. Iwo Banaś
10. Cieśliński Krzysztof
11. Grzegorz Krzyska
12. Tomasz Szczepański
13. Sebastian Torzewski
14. Mariusz Czajka
15. Anna Dąbrowska
16. Wojciech Cukrowski
17. Piotr Oszwałdowski
18. Przemysław Potocki
19. Przemek Kamon
20. Tajl Ryszard
21. Karaban Mariusz
22. Len Mariusz
23. Zimorodzki Paweł
24.Tomasz Wesołowski
25. Marcin Szczęsny

26. Sławomir Szpotek
27. Jacek Juraszek
28. Tomasz Hilger
29. Grzegorz Buraczewski
30. Sobolewski Sławomir
31. Witold Izdepski
32. Marcin Tylman
33. Bartosz Kowalski
34. Wojciech Dreszler
35. Andrzej Walenczykowski
36. Łukasz Tabara
37. Piotr Laskowski
38. Robert Wincencik
39.Marcin Włodarczyk
40. Robert Osinski
41. Roman Augustynowicz
42. MarekPrzybyt
43. Olaf Dajlidzienko
44. Andrzej Danielewski
45. Jacek Kurlenda
46. Waldemar Ostrowski
47.Janusz Tymolewski
48. Leszek Matuszewski
49. Magdalena Gracek

  
Zmieniony: Piątek, 07 Czerwiec 2019 20:46
 
Puchar Północnej Polski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 28 Styczeń 2019 08:55

Puchar Północnej Polski- Piła, Poland 24 - 26 May, 2019.

Celem zawodów jest promocja przelotowego latania w północnej Polsce a także ustanowienie rekordu odległości w locie wykonanym z Piły na paralotni bez napędu.

https://airtribune.com/puchar-polnocnej-polski/info

 
Walne zebranie PDF Drukuj Email
Wpisany przez marcin   
Czwartek, 16 Styczeń 2014 11:27
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Paralotniowego z dnia 05.12.2013 zwołuję Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w dniu 06.03.2014 r. o godzinie 17:30.
Drugi termin 06.03.2014 o godzinie 18:00.

Miejsce : siedziba AP w Toruniu albo siedziba UTP w Bydgoszczy.
Program opublikujemy do 06.02.2014.
Prezes Zarządu
Andrzej Walenczykowski
 
Instrukcja Wykonywania Lotów na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez marcin   
Środa, 26 Luty 2014 18:45
Instrukcja Wykonywania Lotów
na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu.


1. Ustalenia wstępne

Każdy pilot paralotni, decydujący się na lot na paralotni na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu robi to na własne ryzyko  i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje cywilno-prawne wynikające z danego czynu. Organizator lotów, Kierownik Startu jak również Wyciągarkowy i Zarząd Aeroklubu Kujawskiego nie odpowiada za poziom wyszkolenia, stan techniczny użytego sprzętu paralotniowego i jego wyposażenia, oraz właściwego zachowania się pilota podczas holowania i lotu na paralotni. Branie udziału przez pilota w całej procedurze startowej oraz locie oznacza automatycznie akceptację niniejszych warunków.

2. Słowniczek, obowiązki pilota paralotni oraz osób obsługujących loty ze startu za wyciągarką.

2.1    Organizator lotów – osoba ustalająca z innymi użytkownikami lotniska AK warunków holowania w danym dniu,
2.2    Kierownik startów – kierownik startów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. W sytuacjach szczególnych Organizator lotów i Kierownik startów może być jedną i tą samą osobą,
2.3.    Wyciągarkowy – osoba obsługująca wyciągarkę paralotniową, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.
2.4    Pilot paralotni w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.


Przed przystąpieniem do lotów, pilot paralotni powinien spełnić następujące warunki:
-    zapoznać się z niniejszą Instrukcją,
-    zapoznać się z zasadami ruchu lotniskowego i procedurami panującego w Aeroklubie Kujawskim, poprzez poddanie się odpowiedniemu szkoleniu prowadzonemu przez przedstawiciela AK oraz potwierdzić to podpisaniem stosownego oświadczenia,
-    dokonać niezbędnych opłat za korzystanie z płyty lotniska i sprzętu AK, ustalonych przez AK i obowiązujących w danym roku, adekwatnych do jego statusu względem AK (członek AK/ osoba niezrzeszona).


3. Przed lotami Organizator lotów, kierownik startów i/lub pilot/piloci paralotni:
 
-     ustala warunki wykonywania lotów z osobą dyżurującą na lotnisku AK,
-     ustala warunki wykonywania lotów z Wieżą na lotnisku wojskowym w Latkowie,
-     powiadamia AMC POLSKA (Zespół ASM-3) o planowanych lotach: TEL:+ 48 22 574 57 33 (do 5735) (sprawdzić aktualny telefon)
-    sprawdza pogodę (siła i kierunek wiatru, rozwój zachmurzenia: burze!!!),
-    ustalają kolejkę startową np. poprzez ułożenie kasków przy wskaźniku wiatru (rękaw),
-    wybierają osoby które kolejno będą pełnić funkcję kierownika startów,


4 Obowiązki pilota.

Każdy pilot powinien posiadać podczas lotów holowanych za wyciągarką:
 
-    kartę wyszkolenia pilota ŚK, lub inne uprawnienia upoważniające do latania na paralotni na terenie RP, oraz uprawnienia do lotów holowanych "H",
-    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie paralotniowe)
-    paralotnię sprawną technicznie, kask, system hamujący,
-    system łączności radiowej stosowany na lotnisku AK,
-    poświadczenie dokonania opłaty za użytkowanie lotniska w formie ustalonej przez zarząd AK,
oraz
-    każdy pilot zobowiązany jest do przestrzegania niniejszej instrukcji,
-    na  ewentualną prośbę kierownika startów przedstawienie uprawnień i opłaty za użytkowanie lotniska
-    zobowiązany jest do dba o czystość startowiska, ład i porządek.
-    po wylądowaniu poza terenem lotniska (lądowanie niewidoczne dla kierownika startów):
a) zgłoszenie lądowania na lotnisko,
b) ustalenie z lotniskiem sposobu powrotu.
 
 
5. Obowiązki kierownika startów:
 
Kierownik startów jest pilotem o dużym doświadczeniu, posiadającym odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie OC.
Kierownik startów odpowiada za:
-    sprawdzenie uiszczonej opłaty za możliwość korzystania z lotniska
-    wybór miejsca startu spełniającego wymogi bezpieczeństwa (start z boku pasa, odpowiedni kierunek wiatru, bezpieczna odległość od zaparkowanych samochodów oraz przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie), obserwacja przestrzeni powietrznej wokół lotniska: samoloty, burze!!!
-    koordynację starty na paralotniach z innymi użytkownikami lotniska, poprzez ustalanie kolejność startów poszczególnych statków powietrznych, przerywanie i/lub wstrzymanie starty na paralotniach jeśli sytuacja tego wymaga – np. z e względu na skoki ze spadochronem.
-    przestrzeganie procedury startowej,
-    utrzymanie dyscypliny na miejscu startu (cisza radiowa, osoby postronne i towarzyszące, itp),
-    natychmiastowo przerwa startu(lotu) poprzez komendę „STOP, STOP, STOP” jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pilota bądź innych osób (np. splątane linki, skrzydło niestabilne, skrzydło przeciąga się, znaczne odejście z kierunku holowania, pilot nie panuje nad skrzydłem, zagrożenie zaczepienia liny holu o pojazdy bądź przeszkody terenowe),
-    obserwowanie holowanej paralotni do zakończenia holu. (jeśli startuje pilot o małym doświadczeniu udzielanie wskazówek pilotowi w czasie holu),
-    obserwacja pogody i w razie zagrożenia przerwanie startów,
-    pilnowanie, aby osoby postronne oraz pojazdy nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów,
-    w razie wypadku prowadzenie akcji ratunkowej.
-    zgłoszenie lotów do AMC POLSKA (Zespół ASM-3) lub upewnienie się w momencie przejęcia obowiązków od innego kierownika startów o ich zgłoszeniu

Przywilejem KS jest możliwość holowania się poza ustaloną kolejką startowej po wypuszczeniu 5 pilotów.
 

4. Obowiązki wyciągarkowego:
 
-    przed każdym holem - sprawdzenie podczepienia i prawidłowości wskazań zegara, kontrola siłownika (wycieki płynu hydraulicznego - zbyt duży ubytek płynu należy natychmiast uzupełnić) lub wymienić na inny, sprawny układ siłownik-zegar,
-    przestrzeganie procedury startowej, potwierdzanie poleceń kierownika startów,
-    w czasie holu - obserwacja pilota tak długo jak to jest tylko możliwe,  obserwowanie wskazań zegara i utrzymywanie siły w granicach +-10 kg od ustalonej (z reguły 70-80 kg),
-    przerwanie holu w razie wystąpienia zagrożenia: przeszkoda na pasie startowym, lina zaczepiona, nieprawidłowe wskazania zegara, usłyszeniu komendy STOP, STOP, STOP  
-    po holu - zwinięcie liny, podczas zwijania pobieżna kontrola stanu liny, przy zwijaniu liny związanej z kawałków - kontrola stanu połączeń, rozplątanie ew. węzłów na linie
-    wyciągarkowy zapisuje każdy hol w dzienniku lotów wg wzoru: holujący, godzina, imię i nazwisko pilota, skrzydło, nadzór startu, uwagi (np. holujący Krzysztof Ch… - godz. 16:45 - pilot Andrzej W… - skrzydło: niebieski Dudek Nemo, nadzoruje Piotr Cw. Instruktor  - lot szkoleniowy)
-    jeżeli wyciągarkowym jest pilot to po wykonaniu 5 holi ma prawo do startu poza ustaloną kolejką.
 

5. Procedura startowa i holowania:
 
-    Kierownik startów, wyciagarkowy oraz piloci, po ustaleniu warunków holowania z innymi użytkownikami i wieżą lotniska w Inowrocławiu i Latkowie, udają się ma miejsce startów, samochody pozostawiają na parkingu, w sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu tego z kierownictwem AK wjeżdżają na płytę lotniska samochodami; rozkładają znaki startowe, wiatrowskaz i rozpoczynają przygotowania do startów,
-    wyciągarkowy rozwija linę, w miejscu i po drodze holowania ustalonej przez Organizatora holowania, po całkowitym rozwinięciu zgłasza - "lina rozwinięta", w przypadku holowania przez bloczek dodatkowo kontroluje stan bloczka i ustawia się w gotowości do holowania,
-    pilot paralotni przygotowuje się do startu, przed startem dokonuje kontroli przedstartowej do której zalicza się m.in. kontrola linek, symetryczne i w osi wiatru rozłożenie skrzydła itp.
-    po przeprowadzeniu kontroli przedstartowek pilot przypina się do skrzydła,
-    pilot podczepia się do liny dopiero po komendzie "lina rozwinięta",
-    kierownik startów sprawdza podczepienie pilota, dokonuje ostatniej kontroli przedstartowej ułożenia skrzydła, w razie potrzeby poprawia ułożenie i zgłasza gotowość poprzez wydanie komendy - "pilot gotów, podczepienie sprawdzone",
-    wyciągarkowy podczepia linę, sprawdza siłownik, manometr oraz zamocowanie liny, kończy to wydaniem komendy - "lina podpięta, dynamometr sprawdzony",
-    kierownik startów powiadamia wyciągarkowego kto startuje, na jakim skrzydle, w jaki sposób oraz podaje wagę pilota i ewentualne inne uwagi np. co do wiatru na startowisku lub doświadczenia pilota: np "startuje pilot Andrzej W… na skrzydle Dudek Nemo niebieski, start klasyczny, waga pilota, pilot doświadczony ale prosi o delikatny hol w uwagi na to że jest to jego 10 hol w tym sezonie)",
-    wyciągarkowy potwierdza przyjęcie informacji nt pilota poprzez powtóerzenie wszystkiego w kolejności podanej przez Kierownika startów,
-    kierownik startów prosi (lub nie) o naciąg wstępny - "proszę naciąg wstępny",
-    wyciągarkowy zgłasza gotowość - "jest naciąg wstępny 20 kg, wyciągarka gotowa, silnik pracuje",
-    kierownik startów pyta pilota czy pilot jest gotów do startu,
-    pilot wydaje komendę startu - "jazda, jazda, jazda",
-    kierownik startu, po decyzji pilota  przekazuje komendę wyciągarkowemu - "jazda, jazda, jazda", może również komendę startu poprzedzić warunkami wiatrowymi na startowisku „wiatr 1m/s w osi”
-    wyciągarkowy potwierdza: "wiatr 1m/s w osi, jest jazda" i zaczyna holowanie,
-    kierownik startów upewniwszy się, że hol przebiega prawidłowo ( bez krawata, skrzydło ustabilizowane, lot zgodnie z kierunkiem holu itp. ) wydaje komendę "pilot w powietrzu "można holować",
-    wyciągarkowy potwierdza usłyszaną komendę "pilot w powietrzu", zwiększa siłę holu do ustalonej i kontynuuje hol wg zaleceń i usłyszanych komend od Kierownika startów,
-    wyciągarkowy na prośbę pilota lub kierownika startów "luz na linie" niezwłocznie luzuje linę (siła < 20 kg) i czeka na dalsze polecenia (pilot może zrezygnować z wyczepienia lub wrócić na kierunek holowania),
-    po komendzie "STOP STOP STOP" wyciągarkowy natychmiast zatrzymuje się. Jeżeli siła nie spada - cofa samochód, jeśli jest taka potrzeba przecina linę,
-    wyciągarkowy po dojechaniu do końca pasa zgłasza "koniec holu",
-    wyciągarkowy po wyczepieniu liny przez pilota obserwuje, czy lina spada swobodnie. Jeśli tak, zgłasza "lina poszła", w przeciwnym wypadku zgłasza "pilot się nie wyczepił".
-    po skończonym holu wyciągarkowy zwija linę, kontrolując jej stan, sprawdza stan podczepień i jedzie na start w celu rozpoczęcia procedury do następnego holu,
 

6. Łączność radiowa.

1.    Na lotnisku AK obowiązuje wyłącznie łączność na częstotliwości lotniczej 122,6MHz.
2.    Dopuszcza się używanie łączności radiowej pomiędzy Kierownikiem startów, wyciagarkowym a pilotem paralotni na innej częstotliwości, ale Kierownik startów w tym czasie bezwzględnie musi posiadać dwukierunkową łączność na częstotliwości lotniczej z „wieżą” i innymi użytkownikami lotniska AK, zalecane jest aby wyciągarkowy posiadał chociażby nasłuch częstotliwości lotniczej 122,6MHz,
3.    Kierownik startów każdorazowo musi informując o starcie poszczególnej paralotni innych użytkowników lotniska a w przypadku startów w tym samym czasie innych statków powietrznych musi ustalać kolejność startów w innymi użytkownikami, zgodnie z procedurami i frazeologią lotniczą.
4.    Pilot paralotni powinien posiadać chociażby nasłuch na częstotliwości lotniczej oraz bezwzględnie posiadać łączność dwukierunkową z kierownikiem startów
i wyciągarkowym.


6. Utrzymanie dyscypliny, ładu i porządku na startowisku.
 

Organizator lotów, kierownik startów, wyciągarkowy oraz pilot paralotni zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszej instrukcji.

WW przypadku stwierdzenia istotnego jej naruszenia lub tez działań stwarzających zagrożenie zdrowia i życia osób korzystających z lotniska, zarząd AK może wykluczyć daną osobę z możliwości  korzystania z lotniska.
 

W załączeniu:
1.    Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków wraz z załącznikiem nr 2 dotyczącym paralotni.
Zmieniony: Środa, 26 Luty 2014 18:49
 
Sytuacja prawna paralotniarzy oraz informacje nt LAF'u PDF Drukuj Email
Wpisany przez arek   
Piątek, 24 Maj 2013 11:39

Poniżej załączniki do popbrania, ponieważ tekstu jest dużo i na stronie to byłoby to ciężko zmieścić.

Darek AP a polski zw sportowy

Statut AP 

Zmieniony: Piątek, 24 Maj 2013 11:47
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4